วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

7/12/12
Breakfast: Bread, 1 cup of milk, 2 sausage and star egg
Lunch: toast bread, milk
Dinner:  Noodle cup(mama), fried pork, fresh salad and 1 glass of water.
weight:48.8 kg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น